Vlada Republike Srpske
English Latinica Ћирилица
NAPREDNA PRETRAGA | PRIJAVA
Turizam
Štampa
Pošalji stranicu
Mapa sajta

Turizam - Sektor stalnog rasta

 

ZAŠTO INVESTIRATI

 • Republika Srpska bilježi stalno povećanje dolazaka i broja noćenja turista. U 2019. godini broj dolazaka je veći za 4,8%, dok je broj noćenja veći za 5% u odnosu na 2018. godinu;
 • Potencijali za investiciona ulaganja su u svim oblicima turizma, a posebno u planinskom, banjskom, eko i avanturističkom turizmu;
 • Mogućnosti ulaganja u hotele i nekretnine;
 • Prednosti za ulaganja su očuvana životna sredina, raznovrsno prirodno i bogato kulturno naslijeđe;
 • Prednost organske poljoprivrede i bogata gastronomija;
 • Povoljan geografski položaj i tranzitnost - Republika Srpska povezuje Srednju Evropu sa Jadranskim primorjem;
 • Neistraženo i otvoreno tržište;
 • Niska konkuretnost;
 • Nova ponuda na turističkom tržištu;
 • Kvalifikovana radna snaga i povoljna finansijska struktura (visina ličnih primanja, takse, cijene proizvoda i sl).

PREDNOSTI INVESTIRANJA  U TURIZAM REPUBLIKE SRPSKE PREPOZNALI SU:

Emir Kusturica – Vlada Republike Srpske „Andrićgrad“,

 

„GB IMMO“, „MAHLER BAUBETEILIGUNGS - UND VERWALTUNGS GMBH“, „BRUNO INVEST GRUPA” - Turistički kompleks „Klekovača“, Petrovac – Drinić

 

 

LTG COMPANY - „Fly fishing center“,  Šipovo i Ribnik

 

ZEPTER INTERNATIONAL

 

POTENCIJALI

 • Outdoor i avanturizam,
 • Tranzitni turizam,
 • Brojni izvori termomineralnih voda i mogućnosti ulaganja u banjsku i Welness infrastrukturu.

INVESTICIONE PRILIKE

Trenutno su aktuelne ili imaju mogućnosti ekspanzivnijeg razvoja sljedeće vrste turizma:

Planinski turizam – Planinski turizam u Republici Srpskoj ima povoljne prirodne pretpostavke razvoja jer obiluje visokim, srednje visokim i niskim planinama, raznovrsnom klimom. Klima visokih planina, klima srednje visokih planina, klima niskih planina pretpostavka je različitih vidova planinskog turizma (i ljetnjeg i zimskog), i različitih motiva turističkih kretanja - zdravlje, odmor, rekreacija, sport, edukacija; različitim pojavnim oblicima površinskih voda: prirodna jezera na Zelengori i Volujaku, vještačka jezera - Jugovo na Zelengori, rijeke (na Zelengori i Jahorini...), potoci, stalni izvori, povremeni izvori (skoro na svim planinama), specifičnim ekosistemima - prašume: Perućica, Janj. Ističu se: Jahorina, Zelengora, Volujak, Maglić, Kozara, Borja, Manjača koji pružaju mogućnosti sportskog, zdravstvenog, eko, lovnog, ribolovnog, naučnog, edukativnog turizma.

Banjski turizam - u Republici Srpskoj postoji devet banja sa veoma raznolikim lječilišnim potencijalima. Međutim da bi postale i svjetski konkurentne njihove potencijale treba dopuniti rekreativnim komponentama putem kapitalnih ulaganja kroz modernizaciju banja, odnosno uvođenjem wellness, fitness i wellbeing programa. Banja Dvorovi (Bijeljina), Višegradska banja (Višegrad), LJešljani (Novi Grad), Srpske Toplice (Banja Luka), Guber (Srebrenica), Kiseljak (Zvornik) su banjski objekti kojima je neophodno ulaganje u turističku infrastrukturu i suprastrukturu te bi predstavljali značajne turističke i ekonomske resurse.

Gradski turizam – u gradskim centrima se javlja velika potreba za izgradnjom hotela većih kapaciteta sa kongresnim sadržajima te visokim standardom naročito u Banjoj Luci, Trebinju, Prijedoru, Doboju.

Avanturistički turizam - većim djelom vezan za rijeke Drinu, Taru, Unu i Vrbas sa velikim potencijalima (održano je Svjetsko prvenstvo u raftingu 2009. godine, dok se u 2015. godine održava Evropsko prvenstvo u raftingu). Takođe su tu i paraglajding, planinarenje, biciklizam kao i mogućnost razvoja sve popularnijeg kanjoninga. Raznovrsnost i prožimanje različitih vidova turizma, ekologije, kulture i obrazovanja otvaraju širok spektar stvaranja proizvoda koji su izuzetno traženi u današnjem vremenu. Dopunski smještajni kapaciteti (bungalovi, kampovi) su dio nedostajuće smještajne infrastrukture.

Lovno-ribolovni turizam - potencijali ribolovnog turizma se sve više koriste a najpopularnije je tzv. mušičarenja/fly fishing  na rijekama: Una, Unac, Ribnik, Ugar, Pliva, Sana i Sanica, više informacija na: (www.zepterpassportflyfishing.com). Ističe se potreba za ulaganjem u smještajne kapacitete i dodatne sadržaje budući da postoji sve veća zainteresovanost stranih gostiju za ovim vidom rekreacije.

Tranzitni turizam - ima odlične mogućnosti razvoja, s obzirom na izuzetan geostrateški položaj na tri glavna putna pravca u Evropi. Kroz budući razvoj infrastrukture, turističko informativnih punktova, tematskih mapa, itinerera i turističke signalizacije, može se očekivati veći broj tranzitnih turista na prolazu kroz Republiku Srpsku što će zahtijevati izgradnju smještajno-ugostiteljskih kapaciteta na glavnim tranzitnim pravcima.

Eko turizam - turizam u nacionalnim parkovima i drugim zaštićenim područjima - Nacionalni parkovi, i prostori očuvane prirode su potencijali u kojima Republika Srpska ima izuzetne uslove za kompleksan razvoj turizma. Eko turizam Republike Srpske čiji su potencijali prirodne ljepote, predstavljaju i kvalitetan osnov za razvoj jedinstvenog turističkog proizvoda na jednom području (primjer Nacionalni parkovi Drina, Sutjeska i Kozara).

Kulturni turizam– bogato kulturno-istorijsko nasljeđe je preduslov i potreba današnjih turista. Područje Republike Srpske obiluje atraktivnom materijalnom i nematerijalom baštinom. Na UNESCO-ovoj listi materijalne baštine se nalazi Most Mehmed-paše Sokolovića u Višegradu i stećci koji se nalaze na nekoliko lokacija u Republici Srpskoj (Nevesinje, Rogatica, Kalinovik, Foča...) dok je Zmijanjski vez uvršten na listu nematerijalnog kulturnog naslijeđa.

 

INVESTICIONE MOGUĆNOSTI U TURISTIČKOJ PRIVREDI

Eko i avanturistički turizam

NACIONALNI PARK „SUTJESKA“

 

-hotel „Sutjeska“ – koncesija

Planinski turizam

JAHORINA

 

 

Banjski turizam

VIŠEGRADSKA BANJA, VIŠEGRAD

BANJA „LJEŠLJANI“, NOVI GRAD

 

Investicione prilike u sektoru turizma u Republici Srpskoj

 

PRAVNA REGULATIVA IZ OBLASTI TURIZMA

•  Zakon o turizmu (Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 45/17);

•  Zakon o ugostiteljstvu (Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 45/17);

•  Zakon o boravišnoj taksi (Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 78/11, 106/15);

•  Zakon o javnim skijalištima (Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 15/10, 33/16);

•  Zakon o banjama (Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 20/18)