Vlada Republike Srpske
English Latinica Ћирилица
NAPREDNA PRETRAGA | PRIJAVA
Štampa
Pošalji stranicu
Mapa sajta

Porezi i doprinosi

Poreska politika u Republici Srpskoj spada među najstimulativnije u regionu, sa niskom stopom poreza na dohodak, poreza na dobit i zbirnom stopom doprinosa. Stopa poreza na dodanu vrijednost je takođe vrlo stimulativna.

 

2020. godina

RS

FBIH

Srbija

Hrvatska

Crna Gora

Sjeverna Makedonija

Stopa poreza na dohodak

10%

10%

10%

15%

20%

24% na por.osnovicu do 360.000 kuna,

36% na dio por.osnovice koji prelazi 360.000 kuna

9% i

11% na iznos primanja iznad prosječne mjesečne bruto zarade ostvarene u prethodnoj godini

18% na poresku osnovicu preko 90.000 denara mjesečno,

10% na dio do 90.000 denara

Neoporezivi dio dohotka (u evrima)

255

153

129

513

0

123

Stopa poreza na dividendu

-

-

20%

12%

9%

10%

Stopa poreza na dobit

10%

10%

15%

12% (za prihode do 3.000.000 kuna) i

18% (za prihode koji su jednaki ili veći od 3.000.000,01 kuna)

9%

10%

Stopa PDV-a

17%

17%

20% i 10%

25%, 13%
i 5%

21%, 7% i 0%

18% i 5%

Zbirna stopa doprinosa na bruto platu

32,8%

41,5%

37,05%

36,5%

34,5%

27%

 

Poreski sistem u BiH/RS poznaje kategorije direktnih i indirketnih poreza.