Vlada Republike Srpske
English Latinica Ћирилица
NAPREDNA PRETRAGA | PRIJAVA
Štampa
Pošalji stranicu
Mapa sajta

Šumarstvo i drvna industrija

Drvna industrija ima poseban i strateški značaj za Republiku Srpsku. Ostvaruje oko 14,9% ukupno ostvarene proizvodnje prerađivačke industrije i 19,1% ukupnog izvoza prerađivačke industrije, te zapošljava 11.186 radnika ili 28,0% ukupno zaposlenih radnika prerađivačke industrije.

Drvna industrija ostvaruje najveći suficit u spoljnotrgovinskoj razmjeni prerađivačke industrije (pokrivenost uvoza izvozom je 478,8 % u 2017. godini).

 

ZAŠTO INVESTIRATI?

  • Značajna i kvalitetna sirovina (raspoloživa sveukupna drvna zapremina u šumama u svojini Republike Srpske iznosi 184.500.000 m3 a u šumama u privatnoj svojini sveukupna drvna zapremina je 42.850.000 m3. Omjer četinara i lišćara u šumama u svojini Republike Srpske je 39% četinara i 61% lišćara, a u šumama u privatnoj svojini četinara je 33% a lišćara 67%. Prosječan godišnji obim sječa (etat) u šumama u svojini Republike Srpske iznosi 3.200.000 m3 sveukupne drvne zapremine ili 1.970.000 m3 neto drvne zapremine (šumskih drvnih sortimenata), a u šumama u privatnoj svojini prosječni godišnji obim sječa (etat)  je 830.000 m3 sveukupne drvne zapremine ili 580.000 m3 neto drvne zapremine (šumskih drvnih sortimenata);
  • Izvrstan potencijal rasta šuma;
  • Tradicija u preradi drveta duga preko 150 godina;
  • Postojeći kapaciteti (sektor drvne industrije u Republici Srpskoj raspolaže kapacitetima za primarnu preradu drveta, pretežno u područjima sa sirovinskim resursima. Trenutno se preradom drveta i proizvoda od drveta bavi 86,3% svih preduzeća iz oblasti drvne industrije, a 13,7% se bavi proizvodnjom namještaja;
  • Mogućnosti za ulaganje u preduzeća koja nisu završila proces privatizacije;
  • Trajna izvozna orijentisanost;
  •  Kvalitetna radna snaga
  • Moguća saradnja sa velikim brojem preduzeća iz Republike Srpske (510 preduzeća iz oblasti drvne industrije i 81 preduzeća iz oblasti proizvodnje namještaja);
  • Geografska pozicija Republike Srpske i liberalizovana trgovina (CEFTA);
  • Neiskorišteni potencijali biomase.

Strateško opredjeljenje Republike Srpske dato dokumentom „Sektorska strategija i politika razvoja industrije Republike Srpske za period 2016-2020. godine“ jeste aktiviranje šumskih potencijala u izradi proizvoda što većeg stepena finalizacije i njihovog izvoza.
 
INVESTICIONE PRILIKE
Pored šansi za greenfield investicije, mogućnosti za ulaganja u ovom sektoru postoje i s ozbirom na činjenicu da postojeća preduzeća u Republici Srpkoj u oblasti drvne industrije pokazuju interes za saradnju u cilju prenosa novih tehnologija, usavršavanja dizajna i povezivanja sa ino tržištima, te za brendiranje domaćih proizvoda.

Značajne mogućnosti postoje i za ulaganja u preduzeća čiju imovinu je kupila Vlada Republike Srpske u stečajnom postupku.
Pored ovakve vrste partnerstva, postoji potreba i za proizvodnjom repromaterijala za potrebe drvne industrije. Naime, 60% preduzeća uvozi neki od repromaterijala kao što su: ploče od medijapana, prirodni furnir, iverice, kant trake, boje, lakovi, okovi, brusni papiri, brusne četke, itd.

ONI SU VEĆ INVESTIRALI
U oblasti drvne industrije zabilježena su ulaganja iz Danske, Italije, Švajcarske, Holandije i drugih zemalja.
Veoma uspješno posluju i domaći proizvođači namještaja (npr. Interlignum  d.o.o. Teslić,  Nova DIPO d.o.o. Gornji Podradci, DI Vrbas  d.o.o. Banja Luka i dr).